Święto Dowództwa Wojsk Specjalnych

Dnia 18 maja 2012 roku, na zaproszenie Dowódcy Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Piotra Patalonga, przedstawiciele Redakcji Ochroniarza uczestniczyli w obchodach Święta Wojsk Specjalnych.